Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

zobcové_flétny

Logo EU

iZUŠ

Orchestras & Ensembles

 

Soubory ZUŠ Fryderyka Chopina

Rok vzniku

Počet členů

Učitel
Akordeonový soubor 

2012 

5

Olga Vohnoutová, Jiří Jílek, Mgr. Petr Čech
 

 

 

 
Dechový orchestr mladých a mažoretky

1969

69

V.Nováček/Mgr.J.Zíma/E.Sudová, B.Mikysková, N.Výborná,Josef Koreis, Mgr. Petra Koreisová
       

Folklórní soubor Rozmarýnek

1991

30

M.Hurtík/Mgr.P.Čech /J.Keďuličová/S.Országh/Eliška Sudová/Barbara Mikysková Ph.D., Lenka Gaierová, Jan Kaleja, Irena Andre
   

 

 
Pěvecký sbor Canzona

2009

30

Dipl. Mus. Olimpiu Cretan / Mgr. Lenka Čechová
Kytarový soubor

1962

5

E.Mikešová / Tim Honzírek
Klarinetové trio

2015

3

Mgr. Petr Čech
Smyčcový komorní soubor

1975

10

Jan Gall / Mgr.Eva Smrčková, Mgr. Petr Šustek

Jazzové kombo NBS

2002

5

Milan Hurtík/ Petr Petřík/ Václav Eichler/ Jakub Douda/Tomáš Stich
       

Pěvecký sbor Slavíčci  

2012  

 15 

Dipl. Mus. Olimpiu Cretan, Mgr. Lenka Čechová
 EJO - elementární jazzový orchestr   2019 10  Tomáš Stich  

 

 

dom k2V areálu krajských institucí KV kraje uspořádal krajský úřad akci s názvem Kraj dokořán. Akce se konala už v pátek 3. září a měla pestrý program jak pro děti, tak pro dospělé. K vystoupení na této akci byl pozván také Dechový orchestr mladých s mažoretkami z naší školy. Vzhledem k termínu akce se všichni účinkující na zkoušky scházeli již o prázdninách. Díky tomu skvěle reprezentovali naší školu i město Mariánské Lázně na krajské úrovni. Poděkování patří jak členům orchestru, tak zejména vedoucím souboru Josefovi a Petře Koreisovým.dom k1

V sobotu 19. března se v Městském divadle konal tradiční Jarní koncert DOM a mažoretek. Zcela zaplněnému divadlu se orchestr představil pod vedením Josefa Koreise.  V první polovině koncertu se představili také sólistéIMG 0264 - trumpetisté Alexandr Tomi, Oldřich Vlasák a Michael Mašlonka. V další skladbě  potom klarinetisté Vojtěch Novotný, Tadeáš Šorejs, Lenka Hůrková, Martin Panoš, Adéla Tamoková a Stanislav Knaizl. Je tradicí , že žáci školy tento koncert nejen moderují, ale připravují také průvodní slovo. Tentokrát se o průvodní slovo postarali a publikum výborně bavili Denisa Doffková a Michael Pecher. O přípravu mažoretek i o choreografii jejich vystoupení se postarala jejich vedoucí Petra Koreisová. Posluchači měli také možnost na podiu přivítat bývalého dlouholetého kapelníka orchestru Jaroslava Zímu. -fotogalerie-

Podkategorie

 

IMG 5475V ZUŠ Fryderyka Chopina působí dětský folklórní soubor Rozmarýnek. Soubor byl založen v roce 1991.
V současnosti čítá soubor kolem padesáti členů, žáků základní umělecké školy ve věku od šesti do osmnácti let.
Repertoár souboru je založený na tradičních českých lidových písních a každý rok se rozšiřuje o nové písně a vánoční koledy. Autorem většiny úprav pro Rozmarýnek je Mgr. Petr Čech. Od roku 2009 je součástí souboru také taneční skupina.
Rozmarýnek vystupuje nejen v domácích Mariánských Lázních a okolních městech, ale také v zahraničí (Švédsko, Německo, Itálie, Francie, Turecko).
V současnosti vede soubor pan Slavomír Országh (od roku 2007), vedoucí pěveckého sboru je od roku 2015 paní Lenka Gaierová, a od roku 2018 je vedoucí taneční skupiny Jan Kaleja.

IMG 5911Saxofonový soubor ZUŠ F.Chopina vznikl v září 2006 a je složený ze starších žáků ZUŠ, kteří studují hru na saxofon. Jeho zakladatelem a vedoucím je dlouholetý učitel ZUŠ a člen ZSO Milan Hurtík. Základní obsazení je: dva altsaxofony, dva tenorsaxofony a barytonsaxofon, toto obsazení však lze podle aktuální situace měnit (např.v současně době nahrazuje jeden chybějící tenor třetí altsaxofon). Soubor se zaměřuje na interpretaci klasického jazzu a swingu a studenti tak mají možnost seznámit se blíže i s jiným druhem hudby, než je ta „vážná“. Přestože existuje tento soubor poměrně krátkou dobu, má již za sebou řadu vystoupení, na kterých úspěšně reprezentoval ZUŠ Mariánské Lázně (např.v loňském školním roce byl zařazen do cyklu „Děti dětem“, který se konal v Městském divadle, v létě 2007 hrál soubor v klubu Na Rampě v rámci jazzového večera aj.). Dosud největším úspěchem tohoto souboru bylo v březnu 2008 vystoupení na koncertě Západočeského symfonického orchestru. V roce 2009 převzal práci se saxofony pan Petr Petřík. Po odchodu Petra Petříka se věnoval saxofonistům Václav Eichler. Na tradici souborové hry navázalo v září založené Jazzové kombo. Tento soubor vystoupil poprvé na vánočních trzích 2012 na kolonádě. Od září 2015 vedl Jazzové kombo Jakub Douda. Na činnost Jazzového komba navazuje soubor NBS. Kapela byla založena v září 2017 kapelníkem Tomášem Stichem. Její název zní přesně Nothing But Saxophones (nic než saxofony) a za krátkou dobu své činnosti se zúčastnila několika zajímavých akcí v Mariánských Lázních a v okolí. Například – Otevírání lázeňské sezony na

nbskolonádě a vánočního festivalu tamtéž, Hudebního festivalu v Ostrově, Sokolově apod.. Kapela je ve svém zvuku opřená o saxofonovou sekci a rytmiku a orientuje se na mainstream jazz a funk. Pro potřeby souboru aranžuje na míru úpravy T.Stich.

 

 

sambalita_logo 

 

 

Něco z historie
samba1* Instrumentální soubor SAMBALITA vznikl v roce 1993 původně jen pro povinnou výuku souborové hry. Do dnešní doby prodělal několik významných změn, největší v roce 2002.
 
* V současné době soubor využívá nejnovější možnosti elektroakustické hudby.

* Vzhledem ke svému specifickému složení se soubor nemůže zúčastňovat soutěží pořádaných MŠMT a proto účinkuje na různých společenských akcích, koncertech, přehlídkách a festivalech pořádaných pro tyto soubory.

Repertoár

* Je zaměřen hlavně na hudbu Jižní Ameriky a oblast Karibiku samba2

* Soubor hraje také skladby i jiných žánrů

* Jelikož pro toto nástrojové obsazení neexistuje na trhu notový materiál, je celý (včetně audia), vytvářen vedoucím souboru

Nástrojové obsazení

Zobcové flétny: Blažková Jana, Fialková Tereza, Kalodová Kamila, Ležatka Vladimír, Marciánová Lenka, Schimmerová Renata, Štaudová Tereza, Vanišová Klára

Akordeon: Sahánková Jana  Tenorsaxofon: Ležatka Vladimír  Baskytara : Sahánek Vladimír jr.  Keyboard: Sahánek Vladimír

Kytarový soubor
IMG 7614Kytarový soubor pana Tima Honzírka byl založen před více než dvaceti lety. Ve svém repertoáru má soubor renesanční a barokní skladby, ale také původní kytarové skladby klasických i současných autorů. Významnou součástí repertoáru jsou španělské a latinskoamerické tance, kde se souborem spoluúčinkují flétny a rytmické nástroje.
Soubor se úspěšně zúčastňuje národních soutěží. V roce 2004 natočil v Plzeňském rozhlase své první CD a o čtyři roky později CD druhé.
Soubor často hraje v Mariánských Lázních, například na vernisážích, ale pravidelně také koncertuje v Německu. V roce 2009 vycestoval do Itálie, kde vystoupil na mezinárodním festivalu v Cervii. V roce 2011, 2012 a 2013 koncertoval na hudebním festivalu v Chorvatsku.


IMG 7530Komorní smyčcový soubor byl založen v roce 1975 Janem Gallem. Od roku 1999 vede tento soubor Mgr. Eva Smrčková. V souboru účinkují žáci, kteří na ZUŠ studují hru na housle, violu, violoncello nebo kontrabas. Průměrný
věk členů současného souboru je dvanáct let. Soubor pravidelně úspěšně reprezentuje školu na soutěžích a zájezdech. V posledních letech koncertoval Komorní smyčcový soubor například v Holandsku, Německu nebo v Chorvatsku. Repertoár Komorního smyčcového souboru je velmi pestrý. Základním stavebním kamenem repertoáru jsou skladby z období baroka a 20. století. Zastoupena jsou ale všechna slohová období.

Akordeonový orchestr Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních založil v roce 1962 pan Alexandr Smutný.  V roce 2010 nastoupil jako učitel hry na akordeon pan Jiří Jílek, aby pokračoval v IMG 6635tradici akordeonové souborové hry. V září 2012 založil nový Akordeonový soubor Accord. Akordeonový soubor vystoupil poprvé 19. prosince 2012 v Domově pro seniory v Mariánských Lázních. Vystoupení Accordu jsou od té doby součástí pravidelných vystoupení na akcích ZUŠ Fryderyka Chopina. 

 

 

 

IMG 7504

Junior Dixieland  působil v ZUŠ F. Chopina v letech 2000 až 2020. Navázal na skvělou tradici jazzové hudby ve škole, kterou založil kapelník školního Big Bandu a dlouholetý ředitel školy Josef Hurtík. Jazzové hudbě se v současnosti ve škole věnuje saxofonista Tomáš Stich, který v současné době vede dva jazzové soubory - NBS a EJO.

Nahrávvky  »

 

canzona 2016Pěvecký sbor Canzona založil v roce 2009 sbormistr Olimpiu Cretan. Sbor získal ocenění v regionálních i národních soutěžích a koncertoval také v zahraničí. Pravidelně se představuje publiku v Mariánských Lázních, několikrát vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem. Od roku 2016 sbor vede Mgr. Lenka Čechová, korepetitorem sboru je Tomáš Vašinka.

Historie sboru         Provozní informace

IMG 8081V roce 2012 byl sbormistrem Olimpiu Cretanem založen přípravný pěvecký sbor Slavíčci. Členové souboru se rekrutují z nejmladších žáků ZUŠ, kteří zde studují sólový nebo sborový zpěv. Repertoár sboru je uzpůsoben věku dětí, tvoří jej proto především dětské a lidové písně. Mladí zpěváci se představili v několika městech České republiky, především však vystupují v Mariánských Lázních na akcích ZUŠ. Od září 2018 Slavíčky vede Mgr. Lenka Čechová, korepetitorem sboru je Tomáš Vašinka.

klarinet trioČlenové klarinetového tria se poprvé sešli v červnu 2015. Od září začal soubor pravidelně zkoušet ve složení Lenka Hůrková a Aděla Tamoková - klarinety a Stanislav Knaizl - basklarinet. V září 2018 vystřídal Adélu Tamokovou Tadeáš Šorejs. Soubor se dosud věnoval zejména hudbě z období klasicizmu. Hned v prvním roce svého působení uspěl na soutěžích, po vítězstvích v okresním a krajském kole získal druhou cenu v národním finále soutěže komorních souborů v Orlové. Kromě soutěží vystupuje Klarinetové trio také na koncertech a vernisážích (vánoční koncerty v divadle, kolonáda plná hudby atd.)  členové souboru jsou ze třídy Petra Čecha, pod jeho vedením se také věnují hře v triu.