Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Divadlo

Logo EU

iZUŠ

Kulaté výročí DOM a mažoretek - 50 !!!

dom 50V sobotu 30. března se ve Společenském domě Casino konala pro ZUŠ Fryderyka Chopina významná akce. Dechový orchestr mladých s mažoretkami slavil 50. narozeniny. Koncertní sál byl zcela vyprodaný během několika dnů. Pro ty posluchače, kteří se do hlavního sálu z kapacitních důvodů nemohli dostat, byla zajištěna projekce koncertu do zrcadlového sálu. Projekci a technické zabezpečení celé akce zajistil Ing. Petr Kouba. Ten se také významně podílel na několikaměsíčních přípravách pamětního DVD alba orchestru. Hostem koncertu byla dechovka Daliborka, složená převážně z bývalých členů DOM a vedená bývalým dlouholetým kapelníkem, Mgr. Jaroslavem Zímou. Koncert připravil a řídil dirigent orchestru Josef Koreis, choreografii připravila a taneční vystoupení nastudovala Mgr. Petra Koreisová. O průvodní slovo se postarali bývalí žáci ZUŠ a členové DOM, Ing. Lucie Candrová a Ing. Marek Hrkal. Sólisty koncertu byli klarinetista Tadeáš Šorejs, flétnistka Denisa Doffková a zpěváci Mgr. Kateřina Hálová a Mgr. Martin Vrška. V roli zpěváka se také představil pozounista Vojtěch Knedlík. Na koncertě spoluúčinkovaly sbory Rozmarýnek (ved. L. Gaierová), Canzona (ved. Mgr. L. Čechová) a Komorní smyčcový soubor (ved. Mgr. Eva Smrčková). Dalšími zajímavými hosty byli hudebníci z Německa vedení panem Markusem Wernerem z Grosskonreuthu. S tímto skvělým německým kapelníkem DOM dlouhodobě spolupracuje. Casino bylo veřejnosti přístupné již od 13 hodin, v červeném sále se konala výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ tematicky zaměřená na dechové nástroje a na kostýmy mažoretek (příprava Mgr. M. Voříšková). Vedoucí orchestru a mažoretek Petra a Josef Koreisovi celou akci dokonale připravili. K celkovému dojmu z koncertu přispěly nové uniformy všech členů. Nechybělo poděkování bývalým vedoucím souborů, kteří byli na koncertě přítomni – Elišce Sudové, Karle Šedivé, Nele Výborné a Jaroslavu Zímovi. Po koncertě se v prostorách Hotelové školy Mariánské Lázně konalo společenské setkání bývalých a současných členů souboru. Setkání to bylo velmi příjemné a srdečné. Nezbývá než orchestru i mažoretkám popřát hodně nadšených a obětavých členů a nástupců padesátileté tradice. Vedoucí tohoto největšího souboru ZUŠ F. Chopina si zaslouží obdiv a podporu v další práci. -fotogalerie-  foto Ivan Coufalík