Smrčková - soubor

 

 

 

Na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina se otevřela možnost dalšího vzdělání ve výtvarném oboru. Ve druhém pololetí školního roku 2018/19 jsme otevřeli kurzy pro dospělé zaměřené na výtvarnou tvorbu. A protože výtvarný obor je pojem, který zahrnujevo kurzy rozsáhlou škálu technik a přístupů, je i nabídka našich kurzů pestrá. Najdete zde jak základní techniky, jako je kresba, tak například i japonskou kaligrafii, nebo knižní vazbu. Kurzy se konají zpravidla o víkendu v tříhodinových blocích.
Jedním z našich cílů bylo zjistit, zda je mezi lidmi o tento druh aktivity vůbec zájem. A jak se ukázalo, z již proběhnutých kurzů, zájem je a uchazečů stále přibývá. V současné době máme za sebou čtyři kurzy a nejméně tři nás ještě čekají.
Na prvních třech kurzech se účastníci seznámili s technikou kresby podle reálné předlohy. Tyto kurzy na sebe navazovaly a tím vytvořily jeden celek. Pro tento celek jsem zvolila techniku kresby, protože je považována za základní stavební kámen výtvarné tvorby a prostupuje mnoha uměleckými obory a technikami.
První kurz byl věnován zátiší - jeho stavbě, proporcím a perspektivě. Účastníci si vyzkoušeli vizování pomocí špejle a kresbu uhlem u malířských stojanů. Tyto získané znalosti pak použily v dalším kurzu Figurální kresba I., kde je aplikovali na kresbu figury podle živého modelu. Kurz byl rozšířen o znalosti proporcí a zákonitosti pohybů lidského těla. Ve třetím kresebném kurzu, ve kterém jsme se zaměřili na kresbu portrétu, zúročili účastníci zkušenosti z obou předešlých kurzů a hlouběji se ponořily do problematiky kánonu lidské tváře. Účastníci tak získaly teoretické základy pro kresbu podle předlohy a zároveň se dozvěděli jak se na objekt kresby dívat.
Podle mého názoru se kurzy vydařily a doufám, že si účastníci odnesli základy, ze kterých mohou čerpat při své další tvorbě.
Informace o nadcházejících kurzech se můžete dozvědět prostřednictvím facebooku naší školy a z plakátů, které jsou rozmístěny v centru města.