Dechy -kostel ang.

 

 

 

Od ledna letošního roku nabízela ZUŠ Fryderyka Chopina výtvarné kurzy pro veřejnost. Svým pojetím byly zaměřené pro dospělé, ale některé byly vhodné i pro děti. Všechny proběhlé kurzy byly velmi úspěšné. Kromě klasické kresby se účastníci věnovali např. japonské kaligrafii, japonské vazbě či si atraktivními technikami odekorovali papír.
Jak se při kurzech ukázalo, je o výtvarnou tvorbu velký zájem. To nás inspirovalo k naplánování pravidelných lekcí pro dospělé v následujícím školním roce 2019/2020. Studium je určené jak pro začátečníky tak pro pokročilé. První pololetí bude věnované kresbě a druhé naváže malbou. Po dohodě lze náplň lehce upravovat, může se například vytvořit prostor pro zajímavé techniky. Závazné přihlášení proběhne v týdnu 10. – 14. 6. 2019. Podrobné informace získáte u lektorky MgA. Kristýny Harantové.