Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Flétny - divadlo

Logo EU

iZUŠ

Pěvecký sbor Canzona

canzona 2016Pěvecký sbor Canzona založil v roce 2009 sbormistr Olimpiu Cretan. Sbor získal ocenění v regionálních i národních soutěžích a koncertoval také v zahraničí. Pravidelně se představuje publiku v Mariánských Lázních, několikrát vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem. Od roku 2016 sbor vede Mgr. Lenka Čechová, korepetitorem sboru je Tomáš Vašinka.

Historie sboru         Provozní informace

Pěvecké sbory oslavily 5 let své činnosti

Ve čtvrtek 20. listopadu slavily pět let svojí činnosti pěvecké sbory naší školy – Canzona složená z větších žáků a Slavíčci, kde zpívají menší IMG 6132děti. Přidali se i jejich menší kamarádi, kteří ještě chodí do mateřské školy v Křižíkově ulici a jsou členy sboru s názvem Kopretiny. I přes to dokázaly všechny tři sbory včetně těch nejmenších předvést soustředěný a precizně připravený výkon. Hlavní zásluhu na úspěchu dětských účinkujících má učitel zpěvu a sbormistr Olimpiu Cretan, který s dětmi celý program nastudoval. Kromě toho je také autorem téměř všech aranží pro symfonický orchestr a spolu se ZSO program nastudoval.
Průvodní slovo připravila a koncertem posluchače provázela Kamila Cretan. O precizní ozvučení koncertu se postaral Ing. Petr Kouba. Koncert se konal ve zcela zaplněném sále společenského domu Casino, koncert navštívil také nově zvolený starosta města Ing. arch. Vojtěch Franta. Poděkování patří zejména vedení spol. domu za možnost koncert pořádat v Casinu a také za finanční podporu městu Mar. Lázně pro tento koncert. -fotogalerie-

Výroční koncert pěveckých sborů 20.11.2014

konc canzona sboryDětský pěvecký sbor Canzona ze ZUŠ F. Chopina se stal v posledních letech v našem městě známým pojmem. Posluchači se s ním mohou potkat nejen v koncertních sálech, ale – a to velmi často – i při nejrůznějších vystoupeních pod širým nebem: např. Den ZUŠ na kolonádě, Zahájení lázeňské sezóny, Mariánskolázeňský vánoční trh…aj. V letošním roce slaví tento pěvecký sbor pětileté výročí své existence a i za tuto krátkou dobu prokázal svoje kvality a získal mnoho různých významných ocenění (za vše jmenujme alespoň Zlaté pásmo na soutěži v Sokolově v letech 2012 a 2013, Zlaté pásmo na Festivalu Zahrada písní v Praze v roce letošním, dvě Stříbrná pásma v K. Varech 2011 a 2013 aj.). Zakladatelem Canzony je její sbormistr a dirigent Dipl. Mus. Olimpiu Cretan, (také zároveň učitel sólového zpěvu na ZUŠ F. Chopina), který pro svůj sbor velmi často skladby i aranžuje. Pan sbormistr vede však i další dva pěvecké sbory – Slavíčci (na ZUŠ F. Chopina) a Kopretiny (v MŠ Křižíkova).
K pětiletému výročí se podařilo uspořádat slavnostní koncert, který se koná ve spolupráci Západočeského symf. orchestru a ZUŠ F. Chopina v rámci cyklu koncertů pro děti a rodiče. Všechny tři pěvecké sbory se představí ve čtvrtek 20.11.2014 od 18 hodin na pódiu Spol. domu Casino, za doprovodu ZSO a pod taktovkou sbormistra a dirigenta O. Cretana. Dramaturgie koncertu bude opravdu pestrá: dětskými písničkami počínaje, přes české písně, několik francouzských, českých lidových i muzikálových.

Zpěváci na Monty 19.6.2014

img00035Pěvecká třída O. Cretana se rozloučila se školním rokem koncertem v sále hotelu Monty, který publikum zcela zaplnilo.  Tento koncert byl zaměřen především na sborový zpěv, představily se všechny pěvecké sbory složené z mladších dětí (ze ZUŠ F.Chopina je to Přípravný sbor a Slavíčci, jako host vystoupily Kopretiny z MŠ Křižíkova). Všechny tři sbory zaujaly publikum kvalitními výkony, za zvláštní zmínku stojí např. ‚námořnické‘ sólo Vítka Vaníka anebo společná píseň všech tří sborů „Ochraptěla kukačka“, která celý koncert uzavřela.Samozřejmě dostali prostor i sólisté, z nichž jmenujme především profesionální  výkon Dagmar Hladíkové.  Ale ani malí zpěváčci se neztratili – např. Nikola a Andrea Perestjukovy, anebo Josef Hornák a jeho interpretace známé pohádkové melodie „Jdu cestou necestou“  -  ti všichni (a i další zpěváčci) sklidili zasloužený potlesk.Jako další host vystoupil soubor zobcových fléten K. Hovorky a šlo o opravdu přínosné zpestření večera. Publikum si mohlo vyslechnout nejen „klasické“ zvuky fléten, ale i skladbu moderní a úsměvnou. S flétnovým souborem si zazpívaly sólistky Zora Švejnohová a Isabela Tomiová, které jsou obě držitelkami nejvyšších soutěžních ocenění a i jejich výkon publikum nadchl.Nezbývá, než všem účinkujícím poděkovat za krásný zážitek a popřát jim hezké a dlouhé zasloužené prázdniny. -fotogalerie-

Pěvecké sbory Canzona a Slavíčci zazářily v Praze

Celostátní soutěžní festival dětských pěveckých sborů „Zahrada písní“ se letos v Praze (12.- 13.4.) konal už podeváté. Tentokrát se – poprvé – zúčastnily i obaCanzona praha dětské pěvecké sbory ze ZUŠ F.Chopina: Canzona a Slavíčci. Sbory se pod vedením svého sbormistra O. Cretana a s korepetitorkou M. Skalkovou vydaly do obrovské konkurence bezmála čtyř desítek pěveckých sborů z celé republiky. Napoprvé by jistě málokdo očekával nějaký výraznější úspěch, ale opak byl pravdou: oba sbory z mariánskolázeňské ZUŠ se vyšvihly na „medailové“ pozice. Malí Slavíčci získali stříbrné pásmo a Canzona dokonce dosáhla až na zlato! Za tak krátkou dobu existence těchto sborů je takovýto úspěch v celostátní konkurenci až neuvěřitelný a svědčí o vysoké kvalitě sborového zpěvu v ZUŠ F. Chopina. Gratulujeme!

Sbory Canzona a Slavíčci obhájily stříbrné pásmo

Pěvecké sbory Canzona a Slavíčci ze ZUŠ F.Chopina pod vedením svého sbormistra O.Cretana a za klavírního doprovodu M.Skalkové se v pátek 21.3.2014 zúčastnily krajské přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Horním Slavkově. Oba sbory si vybojovaly shodně stříbrné pásmo. Navíc sólista Slavíčků Vít Vaník (ze třídy O.Cretana) získal zvláštní ocenění poroty za chlapecké sólo (v písni Mořeplavec od Jana Vičara). Oba sbory zvlášť zaujaly porotu zřetelnou výslovností. Všem gratulujeme! Fotogalerie

Krajské kolo soutěže Karlovarský skkřivánek 2014

IMG 3288IMG 3293Ve dnech 10. a 11. února 2014 se v Karlových Varech uskutečnil další ročník celostátní soutěže „Karlovarský skřivánek“.  V kategorii žáků, kteří studují zpěv na uměleckých školách, měla ZUŠ F.Chopina celkem šest zástupců. Vítězkou v kategorii 1c se stala Izabela Tomiová, která postupuje s první cenou do celostátního kola soutěže. Do celostátního kola postupuje také Zora Švejnohová a Martin Šesták – oba získali 3. cenu s postupem. Postupující žáci jsou ze třídy Olimpiu Cretana. Také další soutěžící – Eliška Dedková, Anežka Hurtová a Adéla Drexlerová ze třídy Ivany Oblištilové reprezentovali ZUŠ F.Chopina důstojně. Porota ocenila jejich výkony čestným uznáním.

Koncert pro děti a rodiče 14. 2. 2014


V pátek 14. února se v Městském divadle Mariánské Lázně konal další z koncertů určených nejmenším posluchačům.IMG 3327 Tentokrát byl koncert připraven ve spolupráci Západočeského symfonického orchestru a ZUŠ Fryderyka Chopina.
Na úvod zazněly dva ze Slovanských tanců A. Dvořáka. Další skladba byla netradiční a zajímavá – Concertino pro dudy od českého skladatele 20. století Františka Domažlického. Jako sólista se v této skladbě představil dlouholetý člen folklórního souboru Martin Hoang Chinh Nguyen. Před provedením Concertina došlo i na krátké představení nástroje v podání moderátorky koncertu Kamily Cretan a sólisty. Ten potom Concertino zahrál s jistotou a profesionálním nadhledem. Ve druhé části koncertu vystřídal za dirigentským pultem šéfdirigenta Martina Peschíka sbormistr Olimpiu Cretan a k ZSO se přidal pěvecký sbor Canzona.V jejich podání nejprve zazněla hudba Miroslava Raichla a lidová píseň Na tom Bošileckým mostku. Pro orchestr obě tyto skladby aranžoval O. Cretan. Na závěr koncertu zazněla směs národních písní v úpravě Otakara Jeremiáše. Potom ještě následoval přídavek a bylo obdivuhodné, kolik i docela malých dětí v zaplněném divadle dokázalo program koncertu pozorně sledovat až do posledního potlesku. -fotogalerie-

Pěvecké sbory v Městském muzeu 17.1.2014

V pátek 17. ledna vystoupily v Městském Muzeu ML dva nejmenší pěvecké sbory ze ZUŠ F.Chopina sbory 17114(Přípravný sbor a Slavíčci) a spolu s nimi i pěvečtí sólisté. Ti všichni patří do pěvecké třídy sbormistra O. Cretana a představili společně další výsledky své práce. Malí zpěváčci – zejména ti sboroví – i přes svůj nízký věk upoutali vzorným pódiovým chováním a také výbornou výslovností. Kam až může vést pilná práce, předvedli ti, kteří budou ZUŠ F.Chopina reprezentovat na únorovém krajském kole soutěže Karlovarský skřivánek: Zora Švejnohová, Izabela Tomiová (a také Martin Šesták, na pátečním koncertě bohužel pro nemoc omluvený). Velmi pěknou úroveň tohoto podvečerního koncertu podtrhla i obrovská návštěvnost, výrazně překračující kapacitní možnosti muzejního sálu. Na tomto místě patří velký dík p. řed. Bartošovi, který (kromě poskytnutí těchto prostor) i osobně napomáhal provizornímu zvětšení počtu míst k sezení. Pěvecké třídě patří za tento koncert gratulace a reprezentujícím sólistům přejeme hodně štěstí na Karlovarském skřivánkovi! -fotogalerie- (foto K.Cretan)

Koncert ve Slavii

V pondělí 15.4. se v mariánskolázeňském kině Slavia konal koncert vokální skupiny Megafon z Brna. Tento soubor je tvořen čtyřmi zpěváky a veIMG 6768 svém repertoáru  kombinuje to nejlepší z rockového vícehlasu, acappella gospelu i elektroniky. Pěvecký sbor Canzona ze ZUŠ F. Chopina přijal pozvání zúčastnit se aktivně tohoto koncertu a měl tu čest být ‚předkapelou‘ skvělých vokalistů z Brna. Canzona, pod vedením svého sbormistra O. Cretana a s klavírním doprovodem M. Skalkové, přednesla několik písní ze svého repertoáru (Zpěvy lidu českého, Cerf-volant, Teče voda teče, Do-re-mi a další). Společným koncertem těchto dvou – zdánlivě nesourodých -  souborů, vznikl dramaturgicky zajímavý večer se spoustou kvalitního zpívání.   

Canzona a Slavíčci na soutěži v Karlových Varech

canzona 12V pátek 22.3. se zúčastnily oba pěvecké sbory ze ZUŠ F.Chopina Canzona a Slavíčci pod vedením svého sbormistra Olimpiu Cretana a s klavírním doprovodem Marie Skalkové Krajské přehlídky středoškolských a dětských pěveckých sborů v Karlových Varech. Mladší pěvecký sbor poprvé vystupoval pod novým názvem „Slavíčci“ a obdržel za svůj pěkný výkon ve své kategorii Stříbrné pásmo.V kategorii starších zpěváků obhájila zkušenější Canzona své předloňské umístění v této soutěži, a tím je také Stříbrné pásmo. Oběma pěveckým sborům gratulujeme.

Koncert žáků se ZSO

IMG 9199V pátek 15. února se v Městském divadle  v Mariánských Lázních konal další z řady koncertů pro děti a rodiče, které pravidelně pořádá Západočeský symfonický orchestr. Ve spolupráci s orchestrem  se na programu podílela (stejně jako již vícekrát v minulosti) také naše škola. V úvodu koncertu zazněly tři věty z Mozartovy symfonie „Jupiter“. Rondo z Weberova Koncertu f-moll pro klarinet a orchestr s jistotou zahrál klarinetista Patrik Černý. Tuto část koncertu nastudoval a řídil Jan Mikoláš, který také průvodním slovem seznámil posluchače s programem i s účinkujícími. V druhé polovině se taktovky ujal sbormistr a učitel zpěvu Olimpiu Cretan a posluchačům se spolu s orchestrem představil pěvecký sbor Canzona.Olimpiu Cretan sbor prezentoval v několika skladbách ve vlastní velmi zdařilé úpravě pro sbor a symfonický orchestr. Na závěr zazněly „Zpěvy lidu českého“ - pásmo českých lidových písní pro dětský sbor a symfonický orchestr od Jana Maláta. Pozorné publikum si na závěr potleskem vynutilo přídavek. Koncert byl vzhledem k zajímavé spolupráci s profesionály silným zážitkem i pro účinkující žáky školy. -fotogalerie-

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.