Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Kytary

Logo EU

iZUŠ

Tanečníci ze ZUŠ F. Chopina se úspěšně zúčastnili krajské přehlídky tanečních skupin

tanec2112. října se v Plané u Mariánských Lázní konala krajská postupová přehlídka dětských tanečních skupin. Zúčastnili se jí žáci z uměleckých škol v Karlovarském a v Plzeňském kraji. Po dlouhé době měly děti možnost předvést svoje umění, což se u účastníků přehlídky setkalo s velkým nadšením. Je velmi příjemné, že naši žáci (třídy Ireny André a Karin Wintrové) byli mezi oceněnými ( ocenění za taneční ztvárnění a souznění s hudbou). V současnosti poznamenané pandemií byla přehlídka příslibem a také nadějí do budoucna. Opravdové zájemce o tanec pandemie neodradila a těšíme se na jaro, kdy bude ZUŠ pořádat krajské kolo soutěže v tanečním oboru a do Mariánských Lázní se sjedou děti z uměleckých škol z kraje, aby soutěžily o postup do národního finále. Nezbývá, než si přát, aby zdravotní situace v jarních měsících byl lepší než ta současná.