tanečníci

 

 

 

vo19V měsíci červnu proběhla jako každý rok v Městském muzeu závěrečná výstava Výtvarného oboru.
Návštěvníci zde mohli shlédnout výtvarné práce a keramické výrobky žáků naší školy. Práce žáků byly na téma od A do Zet a byly vytvořeny během celého školního roku. Součástí děl byly i závěrečné práce žáků z výtvarné i keramické tvorby. Závěrečnou práci žáci provádějí, když dosáhnou 7. ročníku v naší škole. Tato práce je samostatnou tvorbou žáka a je to jakási syntéza toho co se během výuky u nás naučil. Závěrečná práce byla doplněna o několik dalších prací z předchozích let a vytvářela tak portfolio žáka. Jmenovitě: Barbora Bittmanová, Alexandra Hellmichova, David Dvořák a Tereza Krapfová z výtvarné tvorby a Kristýna Řeháková, Michaela Plíšková, Barbora Krupařová a Markéta Hlinická z keramické tvorby. Pod tématem výstavy se skrývala bohatá ukázka výtvarných technik a nápadů. Našli byste tam jak klasické výtvarné techniky jako je malba, kresba, nebo grafická tvorba, tak práci s písmem, hravé výtvarné etudy s barvami i výtvarné projekty obsáhlejšího charakteru.Výstava byla zahájena vernisáží s bohatou účastí rodičů i žáků, na které nechyběl ani hudební doprovod flétnového souboru pana Hovorky. Jsme rádi a vážíme si toho, že máme možnost spolupracovat s Městským muzeem Mariánských Lázní a těšíme se na další výstavu, která bude nepochybně stejně vydařená. -fotogalerie- (foto K. Harantová)