Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

saxofony

Logo EU

iZUŠ

houslový klíč

houslový klíč

 Vítejte na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních

Dechový orchestr mladých
Rozmarýnek - English -Deutsch 

--------

 Soutěže 2019
Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, milí žáci, na základě nařízení vlády bude probíhat výuka od 4. ledna distančním způsobem. Tato situace nás netěší, nemůžeme ji změnit. Proto nezbývá než doufat, že se budeme moci brzy vrátit k prezenční výuce.

 

 

Balíčky výtvarných pomůcek pro žáky výtvarného oboru

On-line výuka výtvarného oboru pracuje naplno. Máme radost z toho, že se žáci na výuce tak aktivně podílí. Nemalou část zásluhy na tom mají jejich rodiče,balicky vyber 3 kteří svým dětem připravují technické zázemí a podporují je v umělecké činnosti v této složité době. Kromě technického zázemí zajišťují rodiče na každou online hodinu také pomůcky, které žáci pro výtvarnou práci potřebují. Proto jsme se rozhodli podpořit žáky a jejich rodiče tím, že pro ně připravíme balíčky se základními výtvarnými pomůckami. Obsah balíčků je přizpůsoben věku a zaměření žáků. Tímto gestem chceme poděkovat za výtvarný obor i za školu všem, kteří s námi spolupracují. Děkujeme Vám. Naše práce má smysl jen tehdy, když ji máme komu předat. Více informací k balíčkům Vám poskytnou jednotliví vyučující výtvarného oboru.

Za výtvarný obor: Kristýna Harantová, Martina Voříšková a Marta Nyklesová.