Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Flétny - divadlo

Logo EU

iZUŠ

Balíčky výtvarných pomůcek pro žáky výtvarného oboru

On-line výuka výtvarného oboru pracuje naplno. Máme radost z toho, že se žáci na výuce tak aktivně podílí. Nemalou část zásluhy na tom mají jejich rodiče,balicky vyber 3 kteří svým dětem připravují technické zázemí a podporují je v umělecké činnosti v této složité době. Kromě technického zázemí zajišťují rodiče na každou online hodinu také pomůcky, které žáci pro výtvarnou práci potřebují. Proto jsme se rozhodli podpořit žáky a jejich rodiče tím, že pro ně připravíme balíčky se základními výtvarnými pomůckami. Obsah balíčků je přizpůsoben věku a zaměření žáků. Tímto gestem chceme poděkovat za výtvarný obor i za školu všem, kteří s námi spolupracují. Děkujeme Vám. Naše práce má smysl jen tehdy, když ji máme komu předat. Více informací k balíčkům Vám poskytnou jednotliví vyučující výtvarného oboru.

Za výtvarný obor: Kristýna Harantová, Martina Voříšková a Marta Nyklesová.