Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

Rozmarýnek - prezence

Logo EU

iZUŠ

Gratulace úspěšným žákyním výtvarného oboru

zatisi kolazNěkteří naši žáci mají zájem se věnovat výtvarnému oboru i v profesní sféře. Z tohoto důvodu se hlásí na střední výtvarné školy, aby své nabyté zkušenosti mohli dále rozvíjet a také se měli možnost specializovat v některém z mnoha výtvarných oborů.
S radostí mohu oznámit, že čtyřem dívkám z našeho výtvarného oboru ze třídy Kristýny Harantové se podařilo úspěšně projít talentovými zkouškami na střední umělecké školy v Plzni. Všechny se dostaly na ty výtvarné obory, které si přály. Jmenovitě to jsou Lucie Šedivá, Anežka Vlasáková, Eliška Libuše Jungová a Denisa Fejtlová.
Všem čtyřem dívkám i paní učitelce tímto gratulujeme ! V jejich studiu jim přejeme hodně úspěchů a také hodně zajímavých zážitků v novém městě !!!